linkedin
Crist offshore
Nasze wartości
scroll page
Nasze wartości

Grupa CRIST S.A., jako organizacja działająca w myśl zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, bezwzględnie dba o przestrzeganie nie tylko przepisów prawa, ale również propaguje stosowanie dobrych praktyk zmierzających do zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem szerokiego grona interesariuszy. W budowaniu strategii biznesowej kierujemy się poniższymi wartościami i oczekujemy respektowania ich zarówno przez współpracowników, jak i kontrahentów:

Uczciwość i rzetelność:

  • Jesteśmy bezwzględnie uczciwi wobec siebie i wobec innych.
  • Rzetelnie wypełniamy wszelkie zobowiązania.
  • Traktujemy wszystkich z szacunkiem i godnością.
  • Nie tolerujemy dyskryminacji.
  • Nie ukrywamy nieuczciwego postępowania u innych.
  • Nie tolerujemy oszustwa, kradzieży, korupcji, nadużyć i otwarcie informujemy o wszystkich ich przypadkach lub próbach.
  • Nie dajemy i nie przyjmujemy łapówek, ani „dowodów wdzięczności”.
Nasze wartości
Odpowiedzialność
Lojalność
Promowanie norm etycznych
Budowanie i utrwalanie pozytywnego wizerunku Grupy CRIST